Home | Favorieten 
Nederlandse naam
Latijnse naam
  

Belontia signata

Ceylonese kempvis


Familie: Anabantidae
Herkomst: Zuid-Oost Azië (Sri Lanka)
Grootte: 13cm
Dieet: Alleseter
Milieu: temp. 23-27°C; pH 6,0-6,5; GH 0-4
Zone: midden, bodem
Kweek: Schuimnestbouwer

Deze vis is als hij volwassen is nogal moeilijk samen te houden met kleinere dieren. Hij is ook nogal bijterig. Ook is hij nogal schuw. Het aquarium moet dicht worden beplant en verder worden ingericht met kienhout en wortels zodat schuilgelegenheid ontstaat.

Opmerking: Zorg voor voldoende variatie in het menu.
Kweek: De kweek is redelijk eenvoudig. Tot 500 eieren worden in een redelijk los schuimnest ondergebracht. Na 30 uur komen de jongen uit en nog eens 3 dagen later zwemmen ze vrij. Ze eten dan meteen Artemia-naupliën. Ze worden nog een week of 6 door beide ouders verzorgd.
Als laatste toegevoegd: