Home | Favorieten 
Nederlandse naam
Latijnse naam
  

Satanoperca jurupari

Duivelscichlide


Familie: Cichlidae
Herkomst: Zuid-Amerika (Brazilië, Guyana)
Grootte: 25cm
Dieet: Levend, diepvries, ook droogvoer
Milieu: temp. 24-26°C; pH 6,5-7,0; GH 5-8
Zone: midden, bodem
Kweek: Muilbroeders / eierleggend

Tamelijk vreedzame vis, die paarsgewijs gehouden moet worden. Een territorium wordt opgebouwd. Het aquarium kan slechts beplant worden met harde, stevig verankerde planten, aangezien de soort sterk in de boden woelt. De bodem moet dan ook bestaan uit fijn zand. Verder moet het aquarium worden ingericht met stenen en kienhout, zodat voldoende schuilplaatsen ontstaan.

Opmerking: Deze vissen hebben absoluut een zand bodem met niet scherpe korrels nodig omdat ze constant zand happen en langs hun kiewen zeven op zoek naar voedsel in de bodem.
Kweek: De kweek is redelijk eenvoudig. 150-400 eieren worden op een steen afgezet. Na 24 uur worden de eieren door beide ouders in de bek genomen en daar verder uitgebroed. Na het uitkomen worden de jongen door beide ouders verzorgd en beschermd.
Als laatste toegevoegd: