Home | Favorieten 
Nederlandse naam
Latijnse naam
  

Lepomis gibbosus

Gewone zonnebaars


Familie: Centrarchidae
Herkomst: Noord-Amerika
Grootte: 20cm
Dieet: Alleseter
Milieu: temp. 16-22°C; pH 7,0-7,5; GH 12-16
Zone: midden
Kweek: eierleggend

Dit soort is redelijk vreedzame, ze zijn alleen tijdens de broedtijd agressief. Het aquarium kan beplant worden met stevige planten die goed verankerd moeten zijn. De bodem moet uit fijn zand bestaan. Ook moet er voldoende vrije zwemruimte zijn. Het is aan te raden om een periode in te lassen waarbij de temperatuur niet hoger komt dan 12º. Dit komt de kweek ten goede. Ze kunnen zelfs temperaturen tot 4º doorstaan.

Opmerking: Je moet de vissen houden in minstens een 2 meter lang aquarium.
Kweek: De kweek is redelijk eenvoudig. Het mannetje graaft een nest van ongeveer 30 cm doorsnee. De 2000-3000 eieren worden daarin afgezet en bevrucht. Het vrouwtje moet daarna verwijderd worden omdat zij anders door het mannetje gedood wordt. Het mannetje bewaakt de eieren fel tot de jongen uitkomen. De jongen worden nog enige tijd daarna bewaakt en verdedigd. De jongen kunnen grootgebracht worden met Artemia-naupliën.
Als laatste toegevoegd: