Home | Favorieten 
Nederlandse naam
Latijnse naam
  

Betta splendens

Kempvis, Siamese kempvis


Familie: Anabantidae
Herkomst: Zuid-Oost Azië (Thailand, Cambodja, Vietnam)
Grootte: 6cm
Dieet: Alleseter
Milieu: temp. 25-28°C; pH 6,0-8,0; GH 5-20
Zone: boven, midden
Kweek: Schuimnestbouwers

De kempvis kan in een gezelschapaquarium worden gehouden als de medebewoners maar niet te klein zijn, deze zullen dan als voedsel worden gezien. Kempvissen houden zich meestal op in de buurt van het wateroppervlak tussen de (drijf)planten, maar zakken ook wel eens naar de lagere waterlagen om op kleine visjes te jagen. Plaats geen grotere en agressievere vissoorten (sumatranen) bij ze in de bak aangezien ze dan aan de staart en de enorme vinnen van de kempvis zullen gaan knabbelen. Het aquarium kan het beste worden ingericht met veel drijfgroen en schuilmogelijkheden, tevens stellen ze stilstaand water zeer op prijs. Aangezien de kempvis een nogal bijzonder sterke voortplantingsdrift heeft, kunt u het beste twee of drie vrouwtjes erbij plaatsen. Nooit maar 1 vrouwtje erbij zetten daar zij de dood in gejaagd zal worden aan gebrek aan rust, u kunt natuurlijk ook het mannetje alleen houden.

Opmerking: Ongeacht de grote van uw aquarium mag er slechts één mannetje worden gehouden. Houdt u er toch meer dan 1, dan zullen ze vechten totdat er eentje het leven geeft.
Kweek: De kweek is mogelijk. Selecteer een goed kweekpaar, waarbij moet worden opgelet dat ze beide werkelijk volwassen en in optimale conditie zijn. De waterstand van de kweekbak mag niet te hoog zijn, 10 tot 15cm is al voldoende en er moeten zowel voldoende drijfplanten als schuilplaatsen voor het vrouwtje aanwezig zijn. Om het kweekstel enigzins te versnellen kunt u de temperatuur geleidelijk verhogen tot 30°C en filteren over wat turf. Terwijl het mannetje het vrouwtje het hof maakt bouwt hij ondertussen aan een schuimnest onder het wateroppervlak. Houdt het vrouwtje goed in de gaten, vertoont ze tijdens de toenaderingspogingen van het mannetje donkere dwarsbanden op haar lichaam, dan is ze bereid om te paren, is dit niet het geval dan verwijder het vrouwtje daar zij anders de dood in zal gejaagd worden. Na het afzetten van de eitjes moet het vrouwtje worden verwijderd uit de kweekbak aangezien het mannetje haar dan niet meer in de buurt wilt hebben. Het mannetje neemt de zorg van de eieren en het nest op zich. Zodra de eitjes zijn uitgekomen moet u het mannetje verwijderen aangezien hij de jongen als maaltijd zal gaan zien. De jonge visjes kunnen worden grootgebracht met fijn stofvoer. Ververs ook regelmatig het water om vervuiling te voorkomen.
Als laatste toegevoegd: