Home | Favorieten 
Nederlandse naam
Latijnse naam
  

Hasemania nana

Koperzalm


Familie: Characidae
Herkomst: Zuid-Amerika (Brazilië)
Grootte: 5cm
Dieet: Zowel droog als levend voer
Milieu: temp. 20-25°C; pH 6,5-7,0; GH 8-12
Zone: midden
Kweek: Vrijlegger

De koperzalm is een zachtaardig scholenvisje dat prima geschikt is voor het gezelschapaquarium. Houdt ze wel in een school van minimaal 6 exemplaren want alleen zullen ze schuw en vrij kleurloos zijn. Dichte randbeplanting en veel vrije zwemruimte stelt dit soort wel op prijs. Probeer het licht wat te filteren met drijfgroen en neem een donkere bodem, zo zullen de visjes beter tot hun recht komen en voelen ze zich ook een stuk beter.

Opmerking: Het gezelschap van andere onverdraagzame vissoorten is niet ideaal.
Kweek: De kweek is niet zo moeilijk. De watersamenstelling moet in orde zijn en het zal moeten klikken tussen beide partners. Bestudeer van te voren goed de vissen om te zien welk paartje het meest bij elkaar zwemt (speelt). De juiste waardes voor de kweekbak is zeer zacht (3-4 dH) en zuur (pH 5,5) water. Zorg voor een wat zwakkere verlichting en plaats fijnbladige planten zoals bv javamos in de kweekbak waar de visjes hun eitjes in kunnen deponeren. Voer de temperatuur langzaam een paar graden omhoog. Zodra ze de eitjes hebben afgezet moet u de ouders verwijderen daar ze anders de eitjes weer zullen opeten. De jongen kunnen groot gebracht worden met infuus en na 10 dagen met Artemia-naupliën.
Als laatste toegevoegd: