Home | Favorieten 
Nederlandse naam
Latijnse naam
  

Gambusia affinis holbrooki

Muskietenvisje


Familie: Poecillidae
Herkomst: Amerika (Texas, Mexico)
Grootte: 3-6cm
Dieet: Alleseter, ook algen.
Milieu: temp. 15-30°C; pH 6,0-8,0; GH 5-22
Zone: Boven, midden
Kweek: Levendbarend

Het Muskietenvisje is doorgaans een vriendelijk soort maar kunnen af en toe wel eens wat agressieve neigingen tonen. De grote van het aquarium maakt niet zoveel uit. Dit soort stelt weinig eisen als er maar veel dichte fijnbladige beplanting aanwezig is. Omdat het mannetje een nogal actief paargedrag vertoont kunt u het beste twee of drie vrouwtjes per mannetje in het aquarium houden. Dit soort wordt vaak gehouden zonder verwarming.

Opmerking: Dit soort kan zelfs in een vijver leven mits de temperatuur van het water niet lang onder de 12°C is.
Kweek: Het Muskietenvisje is vrij makkelijk te kweken. Uit één enkele paring kan het vrouwtje wel 10 tot 100 jongen werpen. De jongen kunnen direct (nadat hun zwemblaas gevuld is met water) voor zichzelf zorgen. De jonge visjes worden door hun ouders en door de meeste andere vissoorten als lekker hapje gezien. Wilt u veel jongen overhouden dan kunt u het vrouwtje het beste in een klein kweekbakje laten werpen en haar daarna gelijk verwijderen. Wilt u de natuur zijn gang laten gaan, zorg dan voor voldoende schuilmogelijkheden in de vorm van javamos, fijnbladerige beplanting en drijfgroen. De jongen groeien sneller metArtemia-naupliën of fijn stofvoer maar ook zonder zullen ze opgroeien. Ze groeien zeer snel.
Als laatste toegevoegd: