Home | Favorieten 
Nederlandse naam
Latijnse naam
  

Prachtkopstaander

Anostomus ternezi


Familie: Anostomidae
Herkomst: Zuid-Amerika (Amazonegebied, Venezuela, Guyana)
Grootte: 15-18cm
Dieet: Voornamelijk algen maar ook ander voer
Milieu: temp. 22-28°C; pH 6,0-7,0; GH 6-12
Zone: midden, bodem
Kweek: eierleggend

U kunt dit soort het beste houden in een grote school daar ze anders nogal roofzuchtig ten opzichte vna elkaar kunnen worden. Het is een vrij vreedzame vis die andere soorten meestal met rust laat. Bij een tekort aan algen in de bak zal deze vis overgaan op het eten van bladeren, zorg dus voor genoeg algen of plantaardig voer. Deze vis laat zich het eten door andere vissen afpakken, let er dus op dat ze niet tekort komen.

Opmerking: Algen is het hoofdvoedsel voor dit soort maar muggenlarven en cyclops hebben ze ook graag.
Kweek: Over de kweek van dit soort is tot op heden nog niks bekend.
Als laatste toegevoegd: