Home | Favorieten 
Nederlandse naam
Latijnse naam
  

Gele dwergcichlide

Apistogramma agassizii


Familie: Cichlidae
Herkomst: Zuid-Amerika (Amazonegebied)
Grootte: 8cm
Dieet: Alleseter, voorkeur aan levend voer.
Milieu: temp. 23-25°C; pH 6,0-6,5; GH 7-9
Zone: midden
Kweek: eierleggend

Een vreedzame dwercichlide die in een gezelschapsaquarium gehouden kan worden, maar natuurlijk het beste tot zijn recht komt in een speciaal ingericht aquarium met een aantal families waar een man meerdere vrouwtjes heeft. Er ontstaat dan een territorium dat de man verdedigd met meerdere kleine territoria waar de vrouwtjes hun legsel verdedigen. De bak moet dicht beplant zijn (veel drijfgroen) en er moet voldoende schuilgelegenheid zijn in de vorm van holen (rotsen, kienhout) waar de vrouwtjes hun eieren af kunnen zetten. Let op want zodra de vissen een territorium hebben gemaakt zal geen andere vis erin geduld worden. Op een donkere ondergrond komen de kleuren vand e vissen veel beter tot hun recht.

Opmerking: Deze vissen zijn zeer gevoelig voor vervuild water, houdt het daarom goed schoon en ververs minstens 1 keer per week een deel van het water.
Kweek: Een goed bij elkaar passend kweekstel zal, wanneer de overige omstandigheden ook optimaal zijn, vrij senl overgaan tot voortplanting. De eitjes (+/- 300)worden afgezet in een halve kokosnoot of in een omgekeerde bloempot. Het vrouwtje verzorgt het legsel en de jongen terwijl het mannetje het territorium verdedigt. Na het uitkomen worden de jongen in broedkuilen onder gebracht. Als ze vrij zwemmen kunnen ze worden groot gebracht met Artemia-naupliën.
Als laatste toegevoegd: