Home | Favorieten 
Nederlandse naam
Latijnse naam
  

Archocentrus octofasciatus


Familie: Cichlidae
Herkomst: Midden-Amerika (Belize, Guatemala, Honduras en Zuid-Mexico)
Grootte: 20cm
Dieet: Grof voer en levend voer
Milieu: temp. 22-25°C; pH 6,5-7,0; GH 8-12
Zone: midden, bodem
Kweek: eierleggend

Dit soort is, vooral in de paartijd, een onverdraagzaam en bijterige vis en een territorium bouwer. Door zijn vechtlustigheid heeft deze vis de bijnaam Jack Dempsey gekregen, de naam van een voormalig bokskampioen. Het aquarium kan het beste met stenen en kienhout worden ingericht aangezien ze planten als maaltijd zullen zien. Zorg dat u met de stenen ook wat holen criëert. Het zijn ook echte bodemwroeters dus veranker de stenen goed zodat deze niet onverwachts kunnen vallen. De bodem kan het beste uit fijn grind of zand bestaan.

Opmerking: Deze vis doet zijn naam (Jack Dempsey) een eer aan dus houdt hier rekening mee.
Kweek: De kweek is redelijk eenvoudig. De ouders zullen eerst een steen grondig schoonpoetsen zodat de eieren erop kunnen worden afgezet. Gemiddeld zetten de vissen zo'n 500 á 800 eieren af, deze komen na ongeveer 3 tot 4 dagen uit. De jonge visjes zullen dan worden ondergebracht in nestkuilen en intensief bewaakt en verzorgd worden door de ouders. Zodra de jonge visjes vrij gaan rond zwemmen (na ongeveer 36 uur) kunt u ze voeren met Artemia-naupliën en fijn stofvoer.
Als laatste toegevoegd: