Home | Favorieten 
Nederlandse naam
Latijnse naam
  

Blauwe Kongocichlide

Nanochromis parilus


Familie: Cichlidae
Herkomst: Afrika, Kongo (Kongobekken, met name Stanley pool)
Grootte: 7cm
Dieet: Bij voorkeur levend voer, maar droogvoer wordt ook aangenomen.
Milieu: temp. 24-27°C; pH 6,0-6,5; GH 5-8
Zone: midden, bodem
Kweek: Holenbroeder

Onderling zijn de mannetjes van deze soort tamelijk agressief, ten opzichte van vrouwtjes vreedzaam. Het aquarium kan, ondanks dat de vis wat graaft tijdens de broedtijd, worden beplant en verder worden ingericht met stenen, kienhout en wortels zodat schuilplaatsen en holen ontstaan. De bodem moet het liefst uit niet te fijn grind bestaan. Helder, zuurstofrijk water wordt zeer op prijs gesteld. Een gedempte verlichting door middel van drijfplanten doen de kleuren beter tot hun recht komen. Een territorium wordt ingericht.

Opmerking: De bak moet vol met holen zitten en schuilplaatsen.
Kweek: De kweek is tamelijk eenvoudig. Ruim 100 eieren worden in een hol afgezet en bevrucht. Het vrouwtje neemt de directe broedzorg van de eieren en larven voor haar rekening terwijl het mannetje het territorium fanatiek verdedigt. Na ongeveer een week komen de jongen tevoorschijn. Het mannetje neemt dan ook actief deel aan de broedzorg. De jongen kunnen worden groot gebracht met Artemia-naupliën en wat later met kleine cyclops en fijngewreven droogvoer.
Als laatste toegevoegd: